Tank transporter med service och säkerhet

TANKTRANSPORTER DU KAN LITA PÅ

Lindroths Åkeri arbetar idag med ett ledande drivmedelsbolag och vi har stor vana av tank- och bulktransporter. Tanktransporter är åkeriets spetskompetens. Det innebär att du får en transportör som vet vad som krävs för trygga bulkleveranser och vi har lång erfarenhet av att axla det helhetsansvar som uppdragen kräver. Ända sedan starten 1996 har noggrannhet och ansvar varit utgångspunkten i alla dessa uppdrag. Med erfarenhet och kunskap inom både körning, lastning såväl som den viktiga logistiken, ser vi till att dina farligt-godsleveranser når fram i rätt tid och på ett säkert sätt. Det gör vi såväl efter den stora vägen som på din skogsväg. Lindroths åkeri är ett transportföretag som kan ge dig nära och personlig service där du lär känna både bokare och förare, samtidigt som vi har en styrka att hantera större uppdrag. Hos oss hittar du erfarenhet från både diesel, biodiesel- och oljetransporter.

KÄNSLA BAKOM RATTEN 

Att köra en tanktransport kräver inte bara kunskap och dokumenterad certifiering inom farligt gods. Det kräver ett säkerhetstänkande utöver det vanliga. För oss är det otroligt viktigt att varje leverans sker säkert och tryggt, för förarens arbetsmiljös skull men också för alla som vistas i trafiken. Det finns ett juridiskt ansvar och ett stort miljöansvar, precis som olycksrisker när det som transporteras både kan vara brandfarligt och explosivt. De förare du får hos oss vid en tanktransport är utvalda med noggrannhet. De kan hantera vikten av att komma fram tryggt och säkert i rätt tid. Chaufförerna är kunniga på att bedöma trafikmiljöer och känner både lastbil och lastbilens last. Det ger dig trygga leveranser.

SÄKERHET OCH KVALITET I FOKUS

​​​​​​​När du väljer Lindhrots Åkeri är du garanterad en förare som har kompetens för uppdraget. Det är en självklarhet för oss att alla förare har giltigt YKB, är uppdaterade på alla trafikregler, men också utbildning och certifiering inom farlig gods. Du får också en förare som har arbetat med oss länge. Det gör att du i mångt och mycket får personal som lär känna till ditt uppdrag och kan dina behov, vilket ger dig en säkrare leverans.
​​

KONTAKTA OSS

Vill du diskutera enstaka transportuppdrag eller längre samarbeten är du alltid varmt välkommen att höra av dig till Lars Lindroth på mobilnummer 070-37 000 26 eller Pontus Lindroth på mobilnummer 070-37 001 26. Du kan också skicka ett meddelande direkt här.