Miljöpolicy hos lindroths åkeri

HÅLLBARA TRANSPORTER

Dina val när du väljer transportör har betydelse för miljön. Förarens skicklighet, kompetens och bilens utrustning är avgörande både för hur bra leveransen blir, men påverkar också hur mycket utsläpp som sker på vägen. För oss är det viktigt att kunna erbjuda alla kunder och i alla uppdrag en transport som påverkar miljön så lite som möjligt. Det är ett kvalitetsarbete som berör logistik, lastning, fordonspark, val av drivmedel och är en del av vårt helhetserbjudande till dig.

MILJÖARBETET HOS OSS

Transportbranschen är viktig del av samhället och som en del av det ingår att arbeta med miljöfrågan och hållbarhet i varje uppdrag. Idag har vi flertalet lastbilar som kör på det helt fossilfria bränslet, HVO. Vi arbetar ständigt för att utveckla oss och ser till att de lastbilar och maskiner som vi använder är så effektiva och energisnåla som möjligt. De bilar som drivs av fossilt drivmedel har också fossilfria ingredienser som gör att klimatpåverkan bli lägre.

SJÄLVKLART ECCODRIVING

Alla våra förare är utbildade inom EcoDriving och vi följer också upp bränsleförbrukningen löpande. För oss är det alltid viktigt att ha så bränslesnåla fordon som möjligt. Bland annat är alla lastbilar utrustade med en app. som kan se hur effektiv en körning har varit. Alla droppar drivmedel som kan sparas har betydelse för hur mycket utsläpp som bilarna bidrar till. Moderna, väl underhållna och servade lastbilar är också viktiga faktorer som bidrar till att minska miljöpåverkan.