Kvalitetspolicy hos ett modernt transportföretag

VAD ÄR KVALITET FÖR OSS?

Kvalitet handlar om kundnöjdhet, och så har det sett ut sedan företaget startades 1996. Det handlar alltid om att se till att en transport tar sig från en punkt till en annan och att den anländer där den ska vara, på rätt tid och i rätt skick. Det är kanske den första, största och viktigaste delen i vårt arbete. Men bakom detta ligger en mängd olika faktorer som alla samverkar för att tillsammans vara en del av en riktigt bra leverans. Det handlar till exempel om att ta emot din order så att vi förstår utmaningarna och förutsättningarna för att tillsammans med dig skapa en logistik som passar uppdraget på bästa sätt.

Vid anläggningstransporter hämtar vi grus eller singel i närheten, vilket sparar tid och hjälper till att effektivisera din transport. Det handlar också om att sätta rätt förare på rätt uppdrag, så att du alltid får kvalitet. Behöver du exempelvis hjälp med att reparera vägar efter skogsbruk ser vi till att du får en förare som kan tippa och fylla så skickligt att det sällan behövs efterarbete av ytterligare maskiner. Det sparar både kostnader och tid för dig som kund. Handlar det om transporter av farligt gods eller bränsletransporter behövs det förare som kan ta ansvar för säkerheten, både vad gäller föreskrifter och juridiskt ansvar, men också i hanteringen av fordon och last på vägen. Oavsett uppdrag, kan du alltid lita på att vi leverera kvalitet till dig som kund.

LÅNGA KUNDRELATIONER ÄR ETT KVALITETSMÅTT 

Service och samarbete är det som bygger förtroende och uppdrag, därför arbetar vi alltid för att skapa trygga och långsiktiga kundrelationer. Att vara en transportpartner du kan vara trygg med och lita på är alltid målet. Med täta avstämningar och en öppen dialog ser vi till att hitta lösningar som är hållbara över tid. Vi lär känna våra kunder. Det ger dig en leverantör som känner till dig och dina önskemål och vet vad som krävs för att just dina mål ska bli uppfyllda.

ANSTÄLLDA OCH KUNNIGA FÖRARE HOS LINDROTHS

Hos oss får du alltid förare som är anställda direkt av oss vilket ger närhet. Det är en viktig del i vårt kvalitetsarbete och det gör att vi kan säkerställa kvalitet i alla de faktorer som ingår i en transport. Hos oss finns skickliga förare och de som får uppdrag hos oss, och som du möter, har alltid yrkesförarkompetensbevis och är uppdaterade inom de trafiklagar och föreskrifter som berör den transport som du beställer. Vårt mål är att se till att de förare som arbetar hos oss trivs, gillar kundrelationer och får möjlighet att utvecklas inom olika områden. Det ger säkra körningar, skickliga förare och förare som lär känna dig och dina önskemål. Då blir din transport ännu bättre.